...

Грес Valvoline MPURP MOLY 2 GRS 18KG

240.41 лв.

Грес Valvoline MPURP MOLY 2 GRS 18KG е сгъстена с литиева грес, проектирана с минерално базово масло и обогатена с молибденово дисулфидно съединение, което гарантира първокласна производителност, забележителна дълготрайност и несравнима защита. Тези свойства позволяват на тази превъзходна смазка да остане стабилна и да постигне желаните резултати, дори когато се използва в тежки условия и тежки условия на работа.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.