...

Силиконова смазка VERYLUBE универсална 500ml

24.00 лв.

Силиконова смазка VERYLUBE универсална 500ml  смазва и прониква във фуги, изработени от различни материали (метал, пластмаса, гума, кожа и дърво във всяка комбинация). Премахва скърцането на пластмасови панели, плъзгащи се блокове и ремъци. 

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.