...

Винтово компресорно масло Ravenol SCR 68 Screw Kompressoreno 20L

239.08 лв.

Винтово компресорно масло Ravenol SCR 68 Screw Kompressoreno 20L е оптимално легирано минерално винтово компресорно масло с високо ниво на производителност и широко приложение в цялата индустрия. Характеризира се с добро поведение на температурата на вискозитета, висока устойчивост на стареене и твърда корозионна защита. Ефективните добавки предлагат отлична защита от корозия дори при екстремни натоварвания. Поведението към уплътнителните материали е неутрално.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.