...

Компресорно масло Shell CORENA S3 R 46 20L

(1 клиентски отзив)

366.00 лв.

Компресорно масло Shell CORENA S3 R 46 20L е масло за газови и въздушни компресори получено от преработка на суров нефт, съдържат безпепелни или нископепелни добавки с антиоксидантни и антикорозионни свойства.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.