...

Масло RAVENOL STOU 10W40 208L

2,995.20 лв.

Универсално моторно масло RAVENOL STOU 10W40 208L е модерно многофункционално смазочно масло за селскостопанска техника, багери и строителна техника. Произведено по специална технология с най-висококачествени рафинирани базови масла и добавки. Отговаря на препоръките на всички известни производители на трактори и е подходящо за употреба в двигатели, трансмисии и хидравлични системи на съвременните трактори. Осигурява безпроблемна работа през всички сезони.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.