...

Синтетично редукторно масло RAVENOL Getriebeoel Glycosynth Gear 150 20L

(1 клиентски отзив)

652.80 лв.

Синтетично редукторно масло RAVENOL Getriebeoel Glycosynth Gear 150 20L е синтетично промишлено редукторно масло на основата на поли-алкилен-гликол, с добавени специални добавки. RAVENOL Getriebeoel Glycosynth Gear 150 е много подходящо за смазване на тежкотоварни механични скоростни кутии и лагери с високо топлинно натоварване. В сравнение с минералните промишлени редукторни масла е възможно значително удължаване на интервала за оттичане на маслото. RAVENOL Getriebeoel Glycosynth Gear 150 не може да бъде в контакт с алуминий и алуминиеви сплави.

 

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.