...

Универсално трансмисионно масло RAVENOL Hydro-Fluid 208L

2,828.80 лв.

Универсално трансмисионно масло RAVENOL Hydro-Fluid 208L е специално масло, което отговаря на препоръките на всички известни производители на селскостопански трактори. То може да се използва и в трансмисионни и в хидравлични системи на модерните трактори. Висококачествените базови масла и избраните добавки осигуряват безпроблемна работа през всеки сезон. .

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.