...

Tрансмисионно масло RAVENOL Getriebeoel UTTO 60L

(1 клиентски отзив)

750.20 лв.

Tрансмисионно масло RAVENOL Getriebeoel UTTO 60L е високоефективно комбинирано трансмисионно и хидравлично масло произведено от рафинирани базови масла по специална технология. Това е специално разработено универсално масло, което може да се използва в комбинирани хидравлични и предавателни системи на съвременните трактори.

 

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.