...

Aнтифриз RAVENOL TTC Concentrate C11 1.5L

(1 клиентски отзив)

17.04 лв.

Aнтифриз RAVENOL TTC Concentrate C11 1.5L е Екологична охлаждаща течност с 1,2-етандиол (моноетиленгликол) несъдържаща нитрити, амини и фосфати. Предназначена за двигатели с вътрешно горене, която осигурява абсолютна защита от корозия, замръзване и ръжда. Цвят жълтозелен.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.