...

Добавка антипарафин (антигел) Diesel Skydd ORG 0.5l

(1 клиентски отзив)

12.00 лв.

Добавка антипарафин (антигел) Diesel Skydd ORG 0.5l е предназначена да предпази горивната система на дизелови двигатели от ниски температури и замръзване, като същевременно подобрява работните им свойства.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.