...

Размразител за стъкла RAVENOL Antifrost Enteiser 0.5L

(1 клиентски отзив)

7.85 лв.

Размразител за стъкла RAVENOL Antifrost Enteiser 0.5L – Ravenol Antifreeze De-icer напълно и бързо премахва сняг и обледеняване на прозорците на автомобила и фаровете. Размразява замръзналите брави на вратите и предпазва от ново образуване на лед.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.