...

Спирачна течност FBM100 / FERODO LHM+ 1L

(1 клиентски отзив)

11.05 лв.

Спирачна течност FBM100 / FERODO LHM+ 1L е минерална спирачна течност за автомобили с хидравлична система. Този продукт отговаря на спецификациите на ISO7308. Той е напълно съвместим с други течности LHM или LHM +, които отговарят на същите спецификации или спецификации CITROËN B71 2710.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.