...

Спирачна течност MOTUL DOT 3 4 Brake Fluid 1L

18.45 лв.

СПИРАЧНА ТЕЧНОСТ MOTUL DOT 3 4 Brake Fluid 1L – Разтваря се във DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1, които не са на базата на силиконови продукти. Може да се смесва с DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1, КОИТО не са на силиконова основа.  Да не се смесва с течност DOT 5.  

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.