...

Зимна течност за чистачки HEPU – 5L

(1 клиентски отзив)

30.00 лв.

Зимна течност за чистачки HEPU -60°C – 5L е концентрат, който безупречно почиства и обезмаслява автомобилните стъкла и фарове, като се справя изключително успешно с агресивни замърсявания от насекоми и птици. В съдържанието на HEPU SK-C60-005 липсва изопропанол ( изопропилов алкохол ) и метанол, освен това продукта е абсолютно безвреден за всички видове полимерни материали ( поликарбонати ), чистачки, гумени уплътнения, лак и автомобилна боя. Предпазва от замръзване при температури до -60°C.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.