...

Зимна течност за чистачки RAVENOL концентрат 5L

33.36 лв.

Зимна течност за чистачки RAVENOL концентрат 5L е зимна течност концентрат със специален приятен парфюм – цитрус, произведена на базата на био-алкохоли. Течността е предназначена за измиване на предното стъкло, като предпазва от заледяване, от замърсяване на околната среда, почиства интензивно и предлага ясен поглед в движението през зимните месеци. Продуктът отговаря на изискванията на теста DEKRA и има печат DEKRA.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.