...

Масло MOTUL GEAR COMP 75W140 20L

685.83 лв.

Масло MOTUL GEAR COMP 75W140 20L e 100% синтетично с високоустойчив маслен филм под налягане, намаляващ триенето и износването на детайлите, дори и в условията на повишени температурни режими на работа. С това, смазочният препарат повишава дълготрайността на хипоидните диференциали при спортните автомобили и улеснява превключването на предавките, правейки ходовете им по-плавни. Може също да се употребява при ударно работещи редуктори, интензивни и средни нива на натоварване, синхронизирани и несинхронизирани.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.