...

Трансмисионно масло MOTUL Motylgear 10w40 – 1L

(1 клиентски отзив)

15.80 лв.

Трансмисионно масло MOTUL Motylgear 10w40 – 1L e полусинтетично трансмисионно масло за скоростни кутии. Препоръчва се специално за HONDA и за автомобили, за които се изисква SAE 10W40. Устойчивост на висока температура. Максимална защита на двигателя и скоростната кутия..

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.