...

Масло MOTUL Motylgear 75W80 20L

353.98 лв.

Масло MOTUL Motylgear 75W80 20L  e трансмисионно масло, което е снабдено от химиците на марката със специалната Technosynthese технология. Тя представлява лубрикант, който дава много по-добра устойчивост при висока температура и значително удължава живота на трансмисията.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.