...

Масло MOTUL SAE 50 2L

(1 клиентски отзив)

36.79 лв.

Масло MOTUL SAE 50 2L e минерално моторно масло с антикорозионна защита, разработено специално за автомобили произведени преди 50-те години. Препоръчва се за двигатели без маслен филтър. Има много слаби миещи свойства и е напълно неутрално към уплътнения, гарнитури и семеринги.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.