...

Масло ORLEN HIPOL ATF II D 20L

(1 клиентски отзив)

229.00 лв.

Масло ORLEN HIPOL ATF II D 20L се препоръчва за използване в устройства, поддържащи кормилни системи, в хидравлични съединители на леки автомобили и камиони, както и в хидравлични системи, изискващи използване на ATF масла.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.