...

Масло RAXOL CVT Super S 9020 1L

(1 клиентски отзив)

30.00 лв.

Масло RAXOL CVT Super S 9020 1L синтетично високопроизводително трансмисионно масло за автоматична скоростна кутия, специално проектирано за трансмисии с два съединителя (CVT). Подходящо е за използване в широка гама от превозни средства, оборудвани със скоростни кутии CVT с мокри или сухи съединители.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.