...

Оригинално масло за автоматична кутия CVT G 052 180 A2 1L

(1 клиентски отзив)

68.00 лв.

Оригинално масло за автоматична кутия CVT G 052 180 A2 1L е синтетично масло, което е подходящо за автоматични трансмисии, които се характеризират с много високо ниво на производителност. Това е продукт, който е създаден за използва в CVT скоростните кутии.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.