...

Оригинално масло NISSAN NS-3 CVT KE909-99943 5L

226.20 лв.

Оригинално масло NISSAN NS-3 CVT KE909-99943 5L е специализирано масло, разработено за използване в автоматични трансмисии с непрекъснато променливо предаване (CVT) на автомобили Nissan. То осигурява изключителна защита и надеждна работа на CVT трансмисиите, като удължава техния живот и подобрява ефективността на превода. Това масло е специално формулирано да отговаря на строгите изисквания на Nissan за CVT трансмисии, като предлага отлична смазваща способност, висока стабилност при високи температури и отлична защита срещу износване.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.