...

Оригинално масло VAG G 055 532 A2 1L

68.90 лв.

Оригинално масло VAG G 055 532 A2 1L е оригинално трансмисионно масло за автомобили с ръчна трансмисия VOLKSWAGEN G 052 532 A2, е предназначено предимно за автомобили произведени във фабриките на VOLKSWAGEN Group. Отличава се с особено високо Немско качество, което само по себе си буди разбираеми симпатии при съществена част от водачите на моторни превозни средства.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.