...

Трансмисионно масло BARDAHL ATF +4 20L

525.60 лв.

Трансмисионно масло BARDAHL ATF +4 20L е синтетично трансмисионно масло, обогатено с “фрикционни модификатори”, предназначено за автоматични скоростни кутии на Chrysler,Jeep и други производители (виж спецификациите), изискващи масла със специални фрикционни свойства. Може да се използва в хидравлични и кормилни (сервоусилвател) системи.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.