...

Трансмисионно масло BARDAHL ATF 6 5L

(1 клиентски отзив)

136.80 лв.

Трансмисионно масло BARDAHL ATF 6 5L е висококачествено синтетично масло с висок вискозитетен индекс, разработено за автоматични скоростни кутии, хидротрансформатори, сервоуправление на волана и други специфични хидравлични системи. Bardahl ATF VI осигурява отлична стъбилност и течливост при ниска температура. Може да се използва и при по-стари автоматични кутии, сервоуправления, редуктори, хидравлични системи изискващи Dexron II и Dexron III.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.