...

Трансмисионно масло BARDAHL ATF 8G+1L

49.55 лв.

Трансмисионно масло BARDAHL ATF 8G+ 1L е напълно синтетично трансмисионно масло, формолирано от висококачествени хидро обработени основи с най-стабилните и ефектни характеристики. Съдържа антикорозионни, антипенни и противоизносни добавки. Особенно подходящи за 8-степенни и някои 9-степенни автоматични трансмисии. BARDAHL ATF 8G+ е подходящ за автоматични скоростни кутииот серия ZF 8HP и за някои серии 6HP и 9HP(9HP48).

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.