...

Трансмисионно масло BARDAHL ATF 9G 1L

58.50 лв.

Трансмисионно масло BARDAHL ATF 9G 1L е специално формулирано за 9-степенни автоматични трансмисии на автомобили Mercedes-Benz.
Bardahl ATF 9G предлага отлични свойства на стабилност и течливост, както и изключителни показатели за икономия на гориво. Също така е съвместим с трансмисии, изискващи предишната спецификация MB 236.16.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.