...

Трансмисионно масло BARDAHL ATF SPEED DIII 1L

31.05 лв.

Трансмисионно масло BARDAHL ATF SPEED DIII 1L е 100% синтетично масло на база PAO (поли-алфа-олефин) и полимери, предназначено за използване в повечето автоматични трансмисии и системи за кормилно управление, за които производителят препоръчва масла от тип ATF.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.