...

Трансмисионно масло BARDAHL XTG 75W90 5L

(1 клиентски отзив)

148.50 лв.

Трансмисионно масло BARDAHL XTG 75W90 5L e синтетично трансмисионно масло, разработено по технологията Total Driveline съдържащо ЕР присадки за смазване на механични трансмисии, диференциали и скоростни кутии, работещи при екстремни условия (висока температура и скорост, големи товари).Отлична термична стабилност. BARDAHL XTG 75W90 е особено подходящ за тежконатоварени хипоидни предавки. Има ниска температура на течливост.Осигурява висока устойчивост срещу корозия и окисление.Отлични противопенни и противоизносни свойства.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.