...

Масло CASTROL HYSPIN HVI 32 – 20L

(1 клиентски отзив)

183.00 лв.

Масло CASTROL HYSPIN HVI 32 – 20L е представител на гамата от смазочни продукти, които са предназначени за силно натоварени хидравлични системи, изискващи високо ниво на износване и фина филтрация. В допълнение, Hyspin HVI 32 показва отлична защита от корозия, както и изключителна термична и окислителна стабилност. Hyspin HVI 32 има отлична хидролитична стабилност и се отделя бързо от замърсяването на водата.

 

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.