...

Трансмисионно масло ENEOS GEAR OIL 75W90 4L

(1 клиентски отзив)

74.75 лв.

Трансмисионно масло ENEOS GEAR OIL 75W90 4L e синтетично, универсално трансмисионно масло, което може да се прилага както в ръчни трансмисии / скоростни кутии, така и в крайни задвижвания, където стандартът API GL-5 е предписан като пълна течност на задвижващата линия. Съдържа специални добавки, намаляващи разхода на гориво и елиминиращи проблеми с превключването. Благодарение на тази уникална формулировка не само износването, но и корозията и изграждането на пяна са сведени до минимум. При високи температури това трансмисионно масло е защитено срещу термично окисляване.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.