...

Трансмисионно масло ENEOS GEAR OIL 75W90 60L

(1 клиентски отзив)

1,092.00 лв.

Трансмисионно масло ENEOS GEAR OIL 75W90 60L e синтетично, универсално трансмисионно масло, което може да се прилага както в ръчни трансмисии / скоростни кутии, така и в крайни задвижвания, където стандартът API GL-5 е предписан като пълна течност на задвижващата линия. Съдържа специални добавки, намаляващи разхода на гориво и елиминиращи проблеми с превключването.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.