...

Трансмисионно масло ENEOS SUSTINA CVT-FLUID 1L

(1 клиентски отзив)

31.85 лв.

Трансмисионно масло ENEOS SUSTINA CVT-FLUID 1L e специална непрекъснато променлива течност е формулирана с патентована технология ENEOS SUSTINA , използваща W BASE и добавки за контрол на триенето FC технология . W BASE е най-съвременното синтетично масло, което е разработено въз основа на химическата структура на идеалното базово масло. Технологията FC е добавъчната технология, която позволява постигане на най-оптималното ниво на триене, необходимо за трансмисии от тип CVT, за да осигури нехлъзгаща се работа на метални ремъци и вериги срещу ролките.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.