...

Трансмисионно масло MAXXUS ATF-GEAR6 1L

(1 клиентски отзив)

16.30 лв.

Трансмисионно масло MAXXUS ATF-GEAR6 1L e проектирано спрямо специалните изисквания на модерните стъпкови автоматични трансмисии оборудвани на високопроизводителни автомобили от среден и горен клас, също и на SUV. Високите му нива на триене осигуряват почти непрекъснат висок въртящ момент на трансмисията, незабавно и спортно превключване. Следователно ATF-GEAR6 особено се препоръчва за автомобили, които са карани състезателно и под високо натоварване. Отличното му възпиране на триенето осигурява стабилно превключване приз целия работен интервал.

 

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.