...

Трансмисионно масло MOTUL Gear 300 75W90 20L

609.78 лв.

Трансмисионно масло MOTUL Gear 300 75W90 20L e специално проектирано трансмисионно масло за скоростни кутии на състезателни автомобили. Подходящо е за всички механични трансмисии, синхронизирани или не скоростни кутии, скоростна кутия / диференциал, трансферни кутии и хипоидни диференциали без ограничено приплъзване, тежки натоварвания и ниски обороти или умерени натоварвания и високи обороти

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.