...

Трансмисионно масло MOTUL GEAR OIL SAE 90 – 5L

(1 клиентски отзив)

50.95 лв.

Трансмисионно масло MOTUL GEAR OIL SAE 90 – 5L е минерален смазочен материал за леко натоварени механични трансмисии, ръчни скоростни кутии и диференциали с ниска скорост и умерени температури, предназначени да се използват с минерално масло. Напълно съвместим с медни и бронзови сплави. Специално се препоръчва за ретро или нови автомобили.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.