...

Трансмисионно масло PETRONAS TUTELA GI/VI – 1L

(1 клиентски отзив)

41.00 лв.

Трансмисионно масло PETRONAS TUTELA GI/VI – 1L е  лубрикант на синтетична основа, специално за автоматични 6-степенни трансмисии. Специфична формула, която гарантира характеристики за икономия на гориво. Осигурява максимална защита на трансмисионните компоненти и при екстремни температури. Специфична формула за ново поколение Fiat автоматична 6 предавки.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.