...

Трансмисионно масло RAVENOL ATF 8HP Fluid 20L

(1 клиентски отзив)

659.20 лв.

Трансмисионно масло RAVENOL ATF 8HP Fluid 20L е нНапълно синтетично ATF масло, произведено на основата на базови масла хидрокрек и PAO (Polyalphaolefins) със специални добавки и инхибитори. RAVENOL ATF 8HP Fluid е ATF от последно поколение за всички 8-тактови автоматични трансмисии на ZF. Гарантира във всеки режим максимална защита от износване.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.