...

Трансмисионно масло Ravenol ATF ZMS 20L

620.80 лв.

Трансмисионно масло Ravenol ATF ZMS 20L е разработено е със синтетично PAO (Polyalphaolefins) базово масло и специална селекция от добавки и инхибитори, които осигуряват отлична термична и оксидационна стабилност и ефективност на адхезионния фактор. Това гарантира безпроблемната работа на автоматичната скоростна кутия. RAVENOL ATF ZMS демонстрира отлични свойства при ниски температури. RAVENOL ATF ZMS е ново поколение ATF за ZF автоматични трансмисии на товарни автомобили. Гарантира максимална защита от износване при всяко работно състояние. RAVENOL ATF ZMS поддържа интервали за смяна на маслото до 150 000 км или максимум до 3 години.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.