...

Трансмисионно масло Ravenol DCT GT-R Fluid 1L

111.20 лв.

Трансмисионно масло Ravenol DCT GT-R Fluid 1L е специална напълно синтетична трансмисионна течност, разработена за приложение в новата трансмисия с двоен съединител (DCT) Nissan GT-R R35. Тази предавка е изключително сложен високотехнологичен агрегат, който постави изключително високи изисквания към трансмисионната течност. RAVENOL DCT GT-R Fluid е напълно новоразработено и оптимизирано масло за това изискване. RAVENOL DCT GT-R Fluid не трябва да се смесва с други трансмисионни течности по време на експлоатация.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.