...

Трансмисионно масло Ravenol Getriebeoel EPX 80W90 GL 5 208L

3,694.08 лв.

Трансмисионно масло Ravenol Getriebeoel EPX 80W90 GL 5 208L е всесезонно хипоидно трансмисионно масло за синхронизирани и несинхронизирани ръчни трансмисии, както и за осови задвижвания, разпределителни трансмисии, междинни трансмисии в превозни средства и работни машини. Универсалната му употреба намалява риска от смесване и съхранение. RAVENOL Getriebeoel EPX 80W-90 GL 5 гарантира, благодарение на балансираните комбинации от добавки, абсорбция при високо налягане, превъзходно температурно поведение на вискозитета, висока устойчивост на окисляване, ниски стойности на изливане, добра антикорозионна защита и защита от утайки. Моля, следвайте препоръките на производителя!

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.