...

Трансмисионно масло Ravenol Getriebeoel EPX SAE 140 GL4/GL5 20L

357.23 лв.

Трансмисионно масло Ravenol Getriebeoel EPX SAE 140 GL4/GL5 20L е хипоидно трансмисионно масло за хипоидни скоростни кутии, както и за оси, трансфери, трансмисионни предавки, спомагателни скоростни кутии в превозни средства и машини. RAVENOL Getriebeoel EPX SAE 140 GL4 / GL5 е смазочно масло за механични трансмисии, базирано на висококачествени базови масла и добавки, които са балансирана комбинация от активни съставки. Специалните средства за високо налягане (EP) и други добавки предлагат отлична защита от износване дори при тежки условия на работа. Моля, следвайте препоръките на производителя!

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.