...

Трансмисионно масло Ravenol Getriebeoel MZG SAE 80 GL 4 1L

(1 клиентски отзив)

18.83 лв.

Трансмисионно масло Ravenol Getriebeoel MZG SAE 80 GL 4 1L е EP трансмисионно масло (extreme pressure) за ръчни трансмисии, разпределителни трансмисии, кормилни трансмисии, както и нормално заредени мостови задвижвания. RAVENOL Mehrzweck-Getriebeöl MZG SAE 80 GL-4 съдържа високо рафинирани минерални масла, с балансирана комбинация от добавки. По този начин може да се гарантира висока товароносимост, антикорозионна защита и устойчивост на окисляване.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.