...

Трансмисионно масло Ravenol MTF-2 75W80 1L

(1 клиентски отзив)

30.40 лв.

Трансмисионно масло Ravenol MTF-2 75W80 1L е напълно синтетично масло с нисък вискозитет, произведено с технология базирана на PAO (Polyalphaolefins за модерни ръчни трансмисии. RAVENOL MTF-2 75W-80 е проектирано на основата на синтетични базови масла и специален пакет добавки. Изключително добро представяне при тежки механични и топлинни натоварвания на трансмисионните масла, дори при по-продължителни интервали за смяна на маслото.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.