...

Трансмисионно масло Ravenol MTF-3 SAE 75W BIB 20L

(1 клиентски отзив)

439.68 лв.

Трансмисионно масло Ravenol MTF-3 SAE 75W BIB 20L е напълно синтетично трансмисионно масло с нисък вискозитет за специални ръчни трансмисии. RAVENOL MTF-3 SAE 75W е проектирано на базата на синтетични базови масла и специалнен пакет добавки. Изключителен продукт за тежки механични и топлинни натоварвания, дори при по-продължителни интервали за смяна на маслото.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.