...

Трансмисионно масло RAVENOL MTF-4 SAE 70W 1L

48.40 лв.

Трансмисионно масло RAVENOL MTF-4 SAE 70W 1L е напълно синтетично трансмисионно масло с ниско триене на основата на PAO за специални ръчни трансмисии. Това осигурява ниско износване и дълъг експлоатационен живот на скоростната кутия. RAVENOL MTF-4 SAE 70W позволява практически работа без приплъзване и по този начин минимални загуби на въртящ момент.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.