...

Трансмисионно масло Ravenol Transfer Fluid DTF-1 1L

(1 клиентски отзив)

45.84 лв.

Трансмисионно масло Ravenol Transfer Fluid DTF-1 1L е напълно синтетично масло за предавки от най-ново поколение. RAVENOL Transfer Fluid DTF-1 осигурява оптимално осигуряване на мощността. RAVENOL Transfer Fluid DTF-1 е създадено със специална формула на напълно синтетични базови масла PAO (Polyalphaolefins) със специални добавки и инхибитори. RAVENOL Transfer Fluid DTF-1 е разработено за използване при Active Transfer Case. RAVENOL Transfer Fluid DTF-1 осигурява стабилен вискозитет дори при най-високи натоварвания. Моля, следвайте препоръките на производителите!

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.