...

Трансмисионно масло TOTAL FLUIDMATIC DCT MV – 1L

(1 клиентски отзив)

21.80 лв.

Трансмисионно масло TOTAL FLUIDMATIC DCT MV – 1L е за автоматични трансмисии с двоен съединител, FLUIDMATIC DCT MV покрива 95% от пазара на мокри двойни съединители (DCT). Формулиран да гарантира изключителна стабилност при срязване, за да поддържа масления филм, като по този начин позволява здрава защита на зъбни колела и лагери. Подходящ за трансмисии: Mitsubishi, Nissan, Porsche, Seat, Skoda, Volvo,….

 

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.