...

Трансмисионно масло VALVOLINE AXLE OIL 75W90 LS – 1L

(1 клиентски отзив)

33.93 лв.

Трансмисионно масло VALVOLINE AXLE OIL 75W90 LS – 1L  е синтетично  масло за осите за оси с ограничено приплъзване на леки автомобили и микробуси. EP осево масло, подходящо за диференциали, където производителят посочва смазка GL-5 LS. Valvoline Axle Oil 75W-90 LS се препоръчва за практически всички диференциали с ограничено приплъзване, където Необходимо е хипоидно масло SAE 75W-90 с регулирани свойства на приплъзване. Продуктът осигурява отлично защита и смазване на диференциала с ограничено приплъзване в широк температурен диапазон..

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.